WETENSCHAPPELIJKE OPMERKINGEN

DE VENNOOTSCHAP

Tenue de Ville is een geregistreerd handelsmerk van het Belgische model SRL (=Ltd) ,
met een kapitaal van 250.000€ en met een maatschappelijke zetel te
Rue de la Carpe 51, 1080 Molenbeek Sint-Jan, BELGIË
Tel. : +32 (0)2 310 04 01
Geregistreerd onder het nummer 0563 375 802
Btw-nummer BE0563 375 802
Gedelegeerd bestuurder : Alexia de Ville de Goyet

 

AUTEURSRECHT / INTELLECTUEEL EIGENDOM

De Site en elk van zijn onderdelen (zoals merken, logo's, foto's, afbeeldingen, illustraties, teksten, etc.) zijn eigendom van Tenue de Ville. Elke reproductie, zelfs gedeeltelijk, van de inhoud van de site moet het voorwerp uitmaken van een aanvraag per e-mail op het adres: contact@tenuedeville.com. Juridische stappen zullen worden ondernomen tegen bedrijven of personen die deze inhoud reproduceren zonder onze schriftelijke toestemming.

 

PRIVACY-BELEID

In België worden de persoonsgegevens beschermd door de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, die een aanvulling vormt op de wet van 3 december 2017 tot oprichting van het Agentschap voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (DPA).
Tenue de Ville verzamelt alleen persoonlijke informatie over de gebruiker (naam, e-mailadres, telefoonnummer) voor de doeleinden van de elektronische transactie, voor statistische verwerking of voor commerciële controle en marketingcommunicatie.
De gebruiker verstrekt deze informatie met volledige kennis van zaken, vooral wanneer hij deze zelf invoert. De verzamelde informatie wordt dus niet doorgegeven aan derden.

Als u blij bent om onze marketingcommunicatie te ontvangen, zullen we u voorzien van nieuws van ons, zoals nieuwe producten die u misschien geïnteresseerd bent in of diensten die u misschien leuk vindt.
Als u geen marketingberichten van ons wilt ontvangen, kunt u zich op elk gewenst moment afmelden voor het ontvangen van onze marketingberichten door te klikken op de desbetreffende afmeldingslink onderaan elke marketinggerelateerde e-mail die u van ons ontvangt.

 

COOKIE BELEID

De website van Tenue de Ville gebruikt cookies om uw regio te identificeren, om u te onthouden bij een volgend bezoek, om u in staat te stellen producten te kopen en om ons te helpen de website te verbeteren door de activiteit van de bezoekers te analyseren.
U kunt beheren welke cookies u toestaat via de instellingen van uw webbrowser of u kunt de cookies na uw sessie verwijderen als u dat wenst. Hoewel bepaalde cookies noodzakelijk zijn voor het bekijken en navigeren op onze website, zullen de meeste functies nog steeds toegankelijk zijn zonder cookies.

 

TOEPASSELIJK RECHT

De Site en deze wettelijke vermeldingen zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving.